Fjärde advent

Medverkande: Tore Skytén, präst, Raad Lazo, diakon, Mats van der Geer, musiker