Femtonde söndagen efter trefaldighet

Gudstjänsten genomförs med anpassningar till rådande läge, och antalet platser är begränsat.

Medverkande: Caroline Green, präst, Robin Spurrier, kantor