Åttonde söndagen efter trefaldighet

Gudstjänsten genomförs enligt rådande restriktioner vad gäller antal församlade och avstånd.

Medverkande: Cecilia de Mendonça, präst, Robin Spurrier, kantor