Kristi förklarings dag

Gudstjänsten genomförs enligt rådande restriktioner vad gäller antal församlade och avstånd.

Medverkande: Cecilia de Mendonça, präst, Markus Melin, organist