Apostladagen

Gudstjänsten genomförs enligt rådande restriktioner vad gäller antal församlade och avstånd.

Medverkande: Anders Westius, präst, Robin Spurrier, kantor