Fjärde advent

Cecilia de Mendonça, Helena Holmlund, Brännkyrka kyrkokör, stråkkvintett och solister

I mässan sjunger kyrkokören, solister och en stråkkvinttett Bachs Nun Komm, der Heiden Heiland, en kantat om sex satser. Där hör vi bland annat variationer på de välbekanta psalmerna Världens frälsare (112 i Den svenska psalmboken) och Du morgonstjärna, mild och ren (478 i Den svenska psalmboken och samma melodi som Var hälsad sköna morgonstund).