Den helige Mikaels dag

Magnus Hellström, Helena Holmlund, Tania Lidell, Helena Larsson, Janet Wall-Smith, barnkören Änglasången

Temat är Änglarna, och efteråt blir det kyrkkorv och fika i församlingshemmet!