Fjärde söndagen i påsktiden

Johan Blix, Cecilia Thunberg, Roland Möhle, Brännkyrka mellanstadiekör och Brännkyrka ungdomskör under ledning av Markus Melin

Idag framför körerna en mässa av Niklas Hidmark, där sångerna vävs in i gudstjänstens olika moment och skapar en storslagen helhet.