Domsöndagen

Ann-Christine Janson, Ingeborg Wandt, Robert Zelizi, kören Tonträffen, Katia Postol

Idag avskedspredikar Katia Postol, som gått vidare till en  tjänst som kyrkoherde i Järna församling. Kom gärna och ta ett fint avsked! Efter gudstjänsten blir det kyrklunch med avtackning i församlingshemmet.