En helg i tystnad, bön och eftertanke i ignatiansk anda på Marielunds stiftsgård, Ekerö.
Transport med lokaltrafik eller egen bil. Avgift för logi i enkelrum 1 000 kronor. I avgiften ingår mat.

Anmälan till Ann-Christine Janson senast 4 april, på ann-christine.janson@svenskakyrkan.se eller 08-447 11 30.