En helg i tystnad, bön och eftertanke, i ignatiansk anda, 6-8 maj på natursköna Marielunds stiftsgård på Ekerö. Transport med lokaltrafik eller egen bil. Avgift för logi i enkelrum och mat 1 300 kronor.

Anmälan till Pia Palmin på pia.palmin@svenskakyrkan.se eller 08-447 11 04.

OBS! Vänder sig till församlingsmedlemmar i första hand, i mån av plats övriga intresserade.