Anna Geijer Lindgren, Maria Sterner m. fl. Barnkörerna, Södertörns Brass.

Efter gudstjänsten picknick i det fria, ta med picknickkorg! Vid regn är vi inomhus.