Sara Herrlander, präst
Anton Dahlgren, musikpedagog
Tania Lidell, församlingspedagog
Ingemar Cederlund, församlingspedagog
Raad Lazo, diakon