Avslutning för barnverksamheterna
Picknick efter gudstjänsten.

Medverkande:
Tore Skytén, präst
Sara Herrlander, präst
Milla Persson, präst
Tania Lidell, pedagog
Helena Larsson, pedagog
Anton Dahlgren, pedagog
Robin Spurrier, kantor
Barnkören Tonfiskarna