Palmsöndagen – Gudstjänst med dopfest
Medverkande:
Sara Herrlander, präst
Lillemor Zielinski
Raad Lazo
Anton Dahlgren, pedagog
Barnkören Änglasången