Kyndelsmässodagen – Uppenbarelsens ljus

Medverkande:
Barnkören Änglasången
Tore Skytén, präst
Helena Larsson, församlingspedagog
Lillemor Zielinski, musiker