Gudstjänst med SMÅ och stora, med bibelutdelning och pyssel

Tore Skytén, präst
Robin Spurrier, kyrkomusiker
Klara Wising Ivert, kyrkomusiker
Anton Dahlgren, musikpedagog
Tania Lidell, pedagog
Barnkör
Musiklek