Dansare från Stockholm City Ballet dansar till musik av Mozart. De berättar så här om föreställningen: RUT – dansdrama i tiden är inspirerad av berättelsen om Rut ur Gamla Testamentet men är i detta dansdrama förlagd till nutid och handlar om två kvinnors landsflykt undan stormande krig, död och svält och om deras lojalitet, självuppoffringar och medkänsla för varandra. Med denna föreställning vill vi belysa kvinnors styrkor och uthållighet i svåra kris situationer. Tillsammans övervinner de alla svårigheter och skapar ny tillvaro och ser framtiden med förnyat ljus och hopp. Övriga medverkande:Eva Abragi, Eva Lundström. Efter gudstjänsten samtal i kyrkkällaren om ”Människans utsatthet och inneboende kraft” • Enkelt fika till självkostnadspris