Cecilia de Mendonça, präst
Ingemar Cederlund, församlingspedagog
Robin Spurrier, församlingsmusiker
Leila Ghaab, cello