Långfredagen – Korset

Cecilia de Mendonça, präst
Ingemar Cederlund, församlingspedagog
Markus Melin, organist