Varför är Svenska kyrkans engagemang i Palestina/Israel så viktigt?
Brännkyrka församlings internationella ombud Inger Swahn berättar och visar bilder från en resa till det Heliga landet.

Vårfrukyrkans lokaler. Frukost till självkostnadspris 09.30, samtal 10.00–11.30.