”Rädslan för svaghet”

Författaren och professorn i idéhistoria Sverker Sörlin berättar om sjukdomen som förändrade hans syn på livet och hans självbild.

09.30 serveras frukost. Program till ca 11.30. Ingen avgift. Frukost 30:–