”Som hemma fast borta” församlingspedagogen Miche Turner berättar som sin tid i Svenska kyrkan i New York. I Sarasalen. Frukost serveras till självkostnadspris 9.30, programmet pågår från 10.00 till ca. 11.30.