Själavård helt enkelt
Om lekmannasjälavård och Luthers tankar om ”allas själavård till alla”.
Cecilia Wadstein, präst, författare, diplomerad Sankt Lukasterapeut, föreläsare

Ingen avgift. Frukost 30:–

I Sarasalen (port 7) vid Vårfrukyrkan