Ignatius av Loyola – vem är det och kan han säga mig
något idag?
Om att stärka sin tillit och frihet, att finna Gud i vardagen.
Anne Magnusson, retreatledare, leg psykoterapeut

Ingen avgift. Frukost 30:–

I Sarasalen (port 7) vid Vårfrukyrkan