Vilsenhet – en ny folksjukdom?
I Sverige äter vi allt nyttigare mat, motionerar mer, lever sundare och röker mindre men ändå ser vi en ökad fysisk, psykisk och social ohälsa på flera områden. Varför är det så? Cecilia Melder, teol dr i religionspsykologi, talar utifrån sitt arbete med existentiell folkhälsa om hur den påverkar människors livskvalitet.

Ingen avgift. Frukost 30:–

I Sarasalen (port 7) vid Vårfrukyrkan