En resa till Riga
Fredsgruppen berättar om sin resa till några av mottagarna för gruppens hjälpverksamhet. En berättelse om hopp och medmänsklighet.

Ingen avgift, frukost 30:–

I Sarasalen (port 7) vid Vårfrukyrkan