Hembiträdenas historia

Många unga kvinnor kom till Stockholm för att arbeta som hembiträden. En ofta osäker och utsatt tillvaro. Lisa Öberg har forskat om hembiträdenas fackliga kamp och det motstånd de mötte. Varför fick just hembiträden reglerad arbetstid sist av alla? Lisa Öberg är docent i historia vid Södertörns högskola.

Ingen avgift. Frukost 30:–.