”Kristendomen är ej en grav att vårda, utan ett liv att leva i världen” (Nathan Söderblom, ärkebiskop 1914–31)

Ett personligt samtal mellan Ann-Christine Janson, präst, och Theres Lundberg, kyrkvärd och blivande präst, om kyrkans roll, utmaningar och förebilder.

Sarasalen, Vårfrukyrkan, 09.30 serveras frukost. Program till ca 11.30. Ingen avgift. Frukost 30:–