Friluftsgudstjänst med husdjur på Kristi Himmelfärdsdagen. På ängen utanför kyrkan. Katia Lidell, Anna Hirsch, Peter Gunnarsson. Södertörns Brass spelar.

Efteråt fika i det fria.