11.00–14.00 höstbasar i Brännkyrka församlingshem, Götalandsvägen 189.

Kaffeservering med hembakt bröd, lotterier samt försäljning av alla möjliga donerade saker. Behållningen går till hjälparbete bland världens behövande. Inga mellanhänder.

Har du något att skänka till basaren? Fredsgruppen tar tacksamt emot saker till försäljning. OBS! Ej möbler. Inlämnas till Fredsgruppens loppis i Vårfrukyrkan, öppet torsdag, fredag, lördag 11.00–14.00.