Svenska kyrkans familjerådgivning i Brännkyrka och Hägerstens församlingar bjuder in till en öppen föreläsning om

Att möta barn och unga i empatisk kommunikation och bekräftande samspel

 
Känslorna påverkar hur vi har det mellan varandra i familjen. När det uppstår problem, gnissel och konflikter i familjerelationer, när bandet brustit mellan förälder och barn, kan en nyckel in till barnet vara att använda ett bekräftande samspel och att bekräfta barnets känslor. Under föreläsningen presenteras redskap och idéer för att öka möjligheterna för dig själv och ditt barn till bekräftande samspel.

Karin Bergquist och Dan Forsström arbetar som familjebehandlare i Hägersten-Liljeholmen SDF. De har tillsammans arbetat fram ett föräldramaterial som bygger på anknytningsteori och det naturliga känslomässiga språket mellan föräldrar och barn. Deras tankar tar sikte på barnets behov av den Empatiska kommunikationen mellan förälder och barn. Hur viktigt det är att denna kommunikation finns levande – och om vikten av Empatisk reparation när bandet brustit.