Efter högmässan och kyrkkaffet bjuder vi in till Fördjupande söndagssamtal på temat nåd längst fram i Brännkyrka kyrka. Samtalet inleds med en dialog mellan Clara Lindberg, präst, och Anne Magnusson, leg. psykoterapeut, och det är det första i en serie av tre (övriga tillfällen är 19 november och 26 november).