Efter högmässan och kyrkkaffet bjuder vi in till Fördjupande söndagssamtal på temat Försoning längst fram i Brännkyrka kyrka. Samtalet inleds med en dialog mellan Ann-Christine Janson, präst, och Anne Magnusson, leg. psykoterapeut, och det är det tredje i en serie av tre (övriga tillfällen är 24 september och 19 november).