Efter högmässan och kyrkkaffet bjuder vi in till Fördjupande söndagssamtal på temat Synd, skuld, skam längst fram i Brännkyrka kyrka. Samtalet inleds med en dialog mellan Clara Lindberg, präst, och Anne Magnusson, leg. psykoterapeut, och det är det andra i en serie av tre (övriga tillfällen är 24 september och 26 november).