Under våren har vi firat att Johann Sebastian Bach fyller 333 år i en rad konserter och musikinslag i gudstjänster. I högmässorna har delar av h-mollmässan framförts, och nu ges delarna tillsammans!

Medverkande: Brännkyrka Motettkör, Saga Ehrling Nordwall, sopran, Mia Lundell, alt, Johan Christensson, tenor, Mattias Nilsson, bas, barockorkester, Robert Zelizi, musikalisk ledning