Mässa på påskdagen. Jean-Luc Martin, Eva Lundström, Minna Heimo. Johan Näslund, flöjt.

Efter mässan enkel påsklunch.