Kyrkofullmäktige kallar till extra sammanträde den 3 oktober klockan 18.00 i Johannessalen,
Brännkyrka församlingshem.

Ärenden: Tilläggsäskande till 2013 års budget – personalkostnader.

Välkommen!