Evangelium för troll – en teatermonolog med Hans Qviström.

Journalisten och författaren David Qviström skrev 2016 essäboken ”Evangelium för troll”, som handlar om de dilemman vi kan hamna i, när vår medmänsklighet och vår egennytta krockar.
Ur boken föddes en teatermonolog, med skådespelaren Hans Qviström (Davids kusin) i rollen som prästen Stefan,
som för ett opolitiskt kökssamtal med sig själv och sitt ”troll”, om hopp och ansvar i flyktingkrisens tid. ”Trollet” ska vi förstå som liknelsen med bergatrollet som vaktar sin skatt, och liksom trollet kan även vi vilja resa murar för att skydda det vi har.

Fri entré. Samtal med Hans efteråt för dem som vill.

(Spelas även i Vårfrukyrkan, torsdag 12 maj 18.30.)