Annandag påskMöte med den uppståndne

Eva-Karin Fackel Sandor, kyrkoherde
Klara Wising, organist