Eva-Karin Fackel Sandor, kyrkoherde
Emelie Spjut, präst
Sara Sjöblom, körledare
Robert Zelizi, kyrkomusiker
Körer från Älvsjökyrkan och Brännkyrka församling