Ekumenisk gudstjänst med Älvsjökyrkan.

Eva-Karin Fackel Sandor, kyrkoherde
Markus Melin, organist
Sara Sjöblom, musiker