”Må-bra-sånger” – Med skönt sväng och musikalisk bredd erbjuder trion sånger som du hört förut och som du vill sjunga med i. Denna torsdag möter vi Ann Kristin Hedmark, Anders Ekman samt Hasse Larsson. Avgift för smörgås och kaka 40 kr.