”Sången i mitt liv”

Jard Samuelson turnerade i femton år med tre av sina bröder i det gemensamma bandet Samuelsons, i såväl Europa som USA. I dag turnerar han både ensam och med hustrun Carina. Bröderna Samuelson drev Löttorps camping på Öland, där Jard Samuelson fortfarande medverkar även sedan andra driver verksamheten.