Vi ser palestinska Salongen (2015). Tretton kvinnor befinner sig i en hårsalong i Gaza. Utanför öppnar plötsligt Hamassoldater eld mot en lokal gangster. Medan striden pågår tar sig kvinnorna igenom dagen med samtal om tro, traditioner och beroende.

Efteråt bjuder vi in till samtal om filmen för den som vill.