Vi ser svenska Min lilla syster, om ett syskonskap som ställs på svåra prov. Ingen avgift.