Vi ser japanska Sådan far, sådan son. Två familjer ställs inför svåra prov när det uppdagas att deras biologiska söner förväxlades vid födseln. Ska de behålla de barn de uppfostrat som sina egna, eller låta blodsbanden avgöra? I centrum ser vi den framgångsrike affärsmannen Ryota (Masaharu Fukuyama), som obönhörligen konfronteras med frågan vad det egentligen innebär att vara far.

Efteråt bjuder vi in till samtal om filmen för den som vill.