En samtalsgrupp öppen för alla.
Vårfrukyrkan, onsdagar kl 19-20, jämna veckor. (Efter Kvällsmässan)
20 september-29 november. Enkelt smörgåsfika kl 19.

Med avstamp i kommande söndags bibeltexter delar vi fritt ord och tankar utifrån oss själva och våra liv.