Jesu nahm zu sich die Zwölfe BWV 22
Himmelskönig, sei Willkommen BWV 182
Ich bin vergnügt BWV 84

Tre av J.S. Bachs mästerverk framförda i autentisk stil med barockinstrument stämda i a 415. Två av kantaterna är skrivna för tiden kring stilla veckan, den tredje är en sällan framförd solokantat för sopran.

Medverkande:
Ida Zackrisson, sopran • Ulrika Skarby, alt • Love Bergman, tenor • Christian Engquist, bas • Drottningholms Barockensemble • Minna Heimo.

Fri entré • kollekt