Askonsdagen – Bön och fasta

Medverkande:
Cecilia de Mendonça, präst
Robin Spurrier, kantor